Teveel geld omdat er niet genoeg is

Er klotst heel wat kapitaal rond in de wereld.

Er is genoeg geld, anders zou je geen bubbels krijgen in Web 2.0 aandelen of grondstoffen. En dan zou niemand wit gouden auto’s op de markt brengen. En dan zouden kleine alternatieve markten, zoals de kunstmarkt of de Bordeauxmarkt, niet zo glunderen op record niveaus. Goed, die markten zijn klein, maar ze tonen aan dat er flink wordt uitgegeven en aan de beurzen zien we dat er minder wordt geïnvesteerd. Dat zien we ook aan de werkloosheidscijfers in de Westelijke economieën.

Er is zoveel geld -zie Bloomberg – El Erian– omdat er niet genoeg geld is. Niet genoeg om de schulden af te lossen, noch van de particulieren en al helemaal niet van de overheden-met-schuld. Want er zijn ook overheden-met-overschot en die zitten met de vraag waar dat overschot nu in belegd moet worden.

Ondanks de prangende adviezen, vorig jaar, van onze Grote Schatkistbewaarder de Jager en zijn collega Reijnders, willen mensen niet in Griekse obligaties stappen. Het De Jager/Reynders initiatief stierf een voortijdige dood. Jammer, want het was zo’n lekker dwaas plan, Koot & Bie waardig. Met geleend geld moesten we dat doen, zo verzekerde dit Komisch Duo ons. Toch had het succes, want de heer De Jager werd minister. U dienaar heeft, per ongeluk, enige uren de Tweets van onze bewindsman gevolgd. Staat u Inveztor toe dat wij onze gedachten voor ons houden, cq slechts in beperkte kring uiten?

Als wij mensen promoveren wanneer ze met dit soort gevaarlijke nonsens aan komen zetten, verdienen we immers de financiële gehaktmolen die onze zuurverdiende spaarcentjes nu tot schroot vermaalt. Zegt het voort. Mail uw gedeputeerde. Google de ton der Danaïden. Want ons standpunt is nog steeds hetzelfde. Griekenland wordt niets, laten we ons kruit drooghouden.

Beleggers kiezen er uiteindelijk massaal voor onze Grote Schatkistbewaarder de Jager en zijn collega Reijnders te negeren. Ze stappen uit Griekse obligaties, voor zover dat nog kan. Ze stappen ook uit Griekse banken. Italiaanse banken zijn ook net zo gewild als een doodskist met twee plaatsen en ze zijn klaar met IJslandse banken omdat die failliet zijn en met Ierse banken omdat die failliet gaan, wat iets anders is dan zijn. Deze distincties vragen om enig talent en u weet dat banken daar duur voor betalen. Niet alleen met geld van de overheid maar daarvoor ook al met geld van de aandeelhouders, dus waar is al die opschudding nou over?

[inline-advert id=ad7]

Vandaag kijkt iedereen naar de kleine marge van vijf Griekse parlementariërs die premier Papandreou mee moet krijgen om de bezuinigingen te laten goedkeuren. Dan krijgt Griekenland weer geld van ons. Als die vijf man meedoen, dan is het goed en als ze dat niet doen, dan is het slecht. Wat pas echt slecht is, is deze manier van denken. Het maakt immers niets uit?

We hebben anderhalf jaar aan kostbare weken verloren laten gaan. We zien opinies waarin staat dat de opbrengst van privatisatie van Griekse staatsbedrijven gaat dienen voor de financieringsronde die eraan komt. Is daar boven nog iemand aanwezig? Mogen wij even checken of dit niet een nachtmerrie is? Verkopen we staatsactiva om de lommerd te betalen of dienen die opbrengsten om de staatsschuld structureel te verlagen? Het laatste natuurlijk.

Of deze regering Papandreou valt of overleeft, is niet belangrijk. Oppositieleider Samaris heeft immers ook geen plan? Laten we maar even snel doorstoten. Geen meerderheid. Oppositie aan de macht, want een regering van nationale eenheid werd net verworpen. Maar die oppositie kan ook helemaal niets en is net zozeer onderdeel van het probleem als de regering. Want Griekenland laat haar cliëntelisme niet los. De verkeerde mensen moeten dokken – zie de verlaging van de belastinggrens en een vast bedrag extra per huishouden. Allemaal zinloos zolang het staatsapparaat niet wordt aangepakt. Herorganisatie, minder mensen, niet meer ver boven de private sector betalen, baantje garanderen en laten slapen. Iedereen aan het werk.

Maar dat wil bijna niemand vanwege het grote aantal mensen dat hier direct of indirect van profiteert. De handigste Grieken betalen helemaal geen belasting en de belastinginspecteurs werden niet geacht belasting te innen, maar smeergeld betaald te krijgen.

Bovendien, en nu komen we aan bij waar het hier om gaat, er wordt niet verzocht om besparingen. Er wordt verzocht om een verklaring dat Griekenland besparingen gaat doorvoeren. Dan krijgen ze weer geld. Wat hier dus gaat gebeuren is dat die verklaring er komt, of niet. Komt die verklaring dan verandert er niets. De Europeanen en het IMF hebben zich jarenlang om de tuin laten leiden. Ook vorig jaar nog. Nu vragen ze om weer om de tuin geleid te worden.

Griekenland is allang failliet en de bevolking kan en wil niet opbrengen wat er gevraagd wordt. En de ECB en de EU hebben vele malen aangetoond hier niet mee om te kunnen gaan.

Volgens Einstein was krankzinnigheid een toestand waarin mensen weten dat een bepaalde aanpak niet werkt maar het toch telkens weer doen. Wij zijn dus gewoon gek en dit wordt niets. Dat meer mensen dit nu doorhebben maakt het niet minder erg.

En vanzelf overgaan lijkt geen haalbare optie. We zitten nu nog in een gunstige conjunctuur. Wat wordt dit wanneer het economische tij echt tegenzit ?

10 responses

 1. Michael heeft gelijk; wij worden, of je nu wilt of niet om de tuin geleid. De wereld wil niet bedrogen worden, zij wordt bedrogen!
  Sterker: wij leven in een geblindeerde wereld. Het is allemaal een doekje voor jhet bloeden en veel mensen verdienen daaraan.
  Laat Griekenland zijn eiegen boontjes doppen, klink en klaar!

 2. Het gaat om leningen aan banken en overheden. Er zullen in de komende dagen ongetwijfeld wat scenario’s komen van de klerken die het huiswerk van de Grootschatmeesters als de heer De Jager hebben gedaan. De schade is natuurlijk veel en veel groter en die leningen kunnen we beter als afgeschreven beschouwen. Gewoon weg. U denkt toch niet dat die Grieken over 30 jaar de Duitsers van Europa zijn en een Helleens Wirtschaftswunder gaan neerzetten ? Een wereldmarkt voor souvlaki’s creeëren terwijl de Denen nu al met de toegevoegde waarde van de feta weglopen ?
  Nee hoor. Dertig jaar betekent hetzelfde als in het gevangeniswezen. Levenslang.

 3. ‘De Europeanen en het IMF hebben zich jarenlang om de tuin laten leiden. Ook vorig jaar nog. Nu vragen ze om weer om de tuin geleid te worden.’
  Aha, zien we daar een paar boosdoeners in dit overigens prachtige verhaal ? De riant betaalde elite, het goed doorvoede old-boys-network. Vanaf de toetreding van het corrupte Griekenland tot de eurozone, hebben deze Heren zich graag om de tuin laten leiden. Door het old-boys-network uit Griekenland. Waar ze liever smeergeld dan belasting schijnen te betalen. Hoe is het mogelijk, dat het old-boys-network niet wordt aangepakt … maar juist gesteund wordt door de Europese regeringen en volksvertegenwoordigers ?

  Laat de politici de schuldenberg maar weer flink vergroten want een structurele oplossing is erg pijnlijk, niet alleen voor de Grieken maar ook voor de banken en het stemvee … Want in heel Europa zijn de schulden natuurlijk al veel te hoog. Maar dat maakt niet uit, want Hiep hiep hoera we hebben fiat-geld; raggen maar weer met die geldpers ! En wie kunnen dat beter dan onze ervaren old-boys, met de hartelijke steun van het plebs en hun boerenslimheid. Ha ha ha, wat een show !

 4. De euro zal niet sneuvelen op tekort aan geld. Immers, zolang de Europese Commissie nog niet bedolven is onder de schulden, kan men meer AAA-papier uitgeven dan de VS, mits ‘sterke staten’ maar garant staan.

  De euro sneuvelt op alle vertrouwenscrises. Het wantrouwen van de Griekse bevolking vs. zijn bestuurders. Het ‘afnemende vertrouwen’ van onze Europese zwaargewichten in hun Griekse collega’s. Het wantrouwen van Europese bevolkingen jegens Griekenland. En bovenal het wantrouwen van het alle volkeren jegens hun eigen eminente bestuurders en de zeldzame talenten bij hun financiële instellingen.
  Voeg daarbij de toenemende ‘divergentie’ tussen de onderliggende economieën, als gevolg van een overvloed aan schulden en gebrek aan investeringen … .

  Wat zei men ook al weer toen de IJslandse bevolking zich gesteld zag voor decennia van hoge belastingen, mede om de dwaasheden van hun zeldzame financiële talenten en hun politieke zwaargewichten af te betalen? O ja, velen zouden gaan emigreren.
  Zie de Eurozone als Groot-IJsland. Met vele vulkanen in de periferie.

 5. Griekenland moet uit de Euro en terug naar de Drachme. Dat is hard, in één klap een welvaartverlies, maar wel de enige oplossing. Verscheidene Zuid Europese landen horen nu eenmaal niet in de Euro. Waarom?? Een koers van een munt wordt – via omwegen als rente en inflatie en E-M – uiteindelijk bepaald door de relatieve verhouding “(arbeids)productiviteit : (loon)kostenvoet”. Ofwel, de “toegoevoegde waarde per eenheid input”, ofwel “opbrengst minus kosten”. En deze is helemaal scheef In Griekenland. De arbeidsproductiviteit in Griekenland is veel te laag c.q het loon van de Grieken veel te hoog. De Grieken dienen deze verhouding te herstellen naar hun eigen relatieve vermogen, c.q. aan te passen aan hun internationale concurrentiekracht en productiviteit. Of de Griekse arbeidsproductiviteit moet gigantisch omhoog, of de loonkosten drastisch naar beneden. Anders kan men niet in de Euro blijven. Maar beide zijn niet aannemelijk. De Grieken hebben derhalve een zwakke munt nodig (!!). Om zo hun concurrentiekracht snel te herstellen. Verlaten van de Euro en invoering van de Drachme, die bij invoering meteen naar beneden zal schieten, zal direct zorgen voor een snel herstel van de juiste Griekse “(arbeids)productiviteit:(loon)kostenvoet-verhouding”. Het zal de Griekse burgers wel heel veel koopkracht en welvaart kosten. Maar dat moet ook gegeven hun lage arbeidsproductiviteit en jaren “op de pof leven”. Een makkelijke en softe oplossing is niet mogelijk voor de Grieken. Gr Jan Rolle

 6. PS: En als de Grieken binnen de Euro blijven, zitten wij en zij over een paar jaar weer met hetzelfde probleem. Want de Grieken gaan hun internationale concurrentiekracht, zijnde de “verhouding (arbeids)productiviteit : (loon)kostenvoet”, niet snel ten gunste van henzelf verbeteren. Beter dat ze dus nu de Euro verlaten, want uiteindelijk houden de Grieken dit toch niet vol.

  PPS: Ook wij in Noord-Europa, Nederland, Duistland, België, zullen nog welvaart, door toenemende globale concurrentie, zien wegvloeien naar Azië. Ook wij zullen derhalve onze “(arbeids)productiviteit : (loon)kostenvoet-verhouding” dienen aan te passen aan deze toenemende internationale concurrentie: Of harder en langer gaan werken, of lagere loonkosten/lonen. TENZIJ: 1) De Euro dan zijn werk wel doet. Als het ook in Noord-Europa ook minder gaat kan de Euro deze welvaartsverlagende taak wel op zich nemen (daling Euro). 2) Of de concurrentiekracht, zijnde de “(arbeids)productiviteit : (loon)kostenvoet-verhouding”, van en in China moet aanmerkelijk verslechteren. Dit middels drastische loonstijgingen in China. Laten we hopen op het laatste.

  Al met al, economische wetmatigheden zullen links- of rechtsom voor herstel van het economisch systeem zorgen.

  Gr Jan Rolle

 7. Geachte Heer Rolle,

  de Euro kán, naar U schrijft, zijn functie voor Noord-West Europa vervullen. Zál de Euro daarvoor ook de gelegenheid krijgen?
  Er is sprake van een duivelskringloop aangedreven door wantrouwen.
  Politici en financiële toplui weten niet hoe ze steun bij hun resp. bevolkingen moeten verwerven. De bevolking per land zien steeds minder in, hoe ze hun bestuurders en financiële voormannen nog zouden kunnen steunen.

  Tot slot nog een opmerking: als je de met de eigen valuta samenhangende tussenschotten weghaalt, zoals bij het aan gaan van een muntunie, dan verplaatsen de krachten die eerst werkzaam waren aan de tussengrenzen zich naar de buitengrenzen en zullen des te sterker zijn. Dat geeft zowiezo veel grotere uitslagen in wisselkoers en rentestand.

 8. duurendaal zegt:
  ‘En bovenal het wantrouwen van het alle volkeren jegens hun eigen eminente bestuurders en de zeldzame talenten bij hun financiële instellingen.’
  Nee hoor, de gemiddelde kaaskop heeft alle vertrouwen in de regenten. Er is nauwelijks protest tegen het continue vergroten van de Europese schuldenberg. Echt protest ontstaat pas als de rekening komt, zie Griekenland.

  Er worden steeds opnieuw bestuurders gekozen die op dezelfde lijn zitten. En die kunnen mooi carriere maken door de old-boys van dienst te zijn. Ranzig voorbeeldje ? http://www.nu.nl/economie/2552714/hoge-onderscheiding-nout-wellink.html

 9. [quote]Volgens Einstein was krankzinnigheid een toestand waarin mensen weten dat een bepaalde aanpak niet werkt maar het toch telkens weer doen.[/quote]

  Barbara Tuchman, een historica van uw generatie schreef daar een prachtig boek over : “The March of Folly”. Van Troje tot Vietnam wisten veel politieke leiders geen onderscheid te maken als het ging om die steen waar een ezel zich slechts één keer aan stoot. Wij stoten ons steeds weer aan dezelfde steen als ik u moet geloven. Blijkbaar zijn wij hardleerser dan een ezel. Volgens Mulisch ontdekken we alleen de hemel als we lijden aan een misdadig geheugenverlies. Dat geheugenverlies is dan synoniem voor hardleersheid.

  Wat heeft dat alles toch met uw stockpick talent te maken?
  Is de essentie van stock picken niet dezelfde als judo? “Gewoon” overnemen. U kent dat misschien wel. Als je tegenstander aanvalt is die in beweging. Flitsend neem je die beweging dan over tot je eigen voordeel. Nederland is niet klein in die sport. Henk Grol is momenteel de grote meester. U bent dat op stock picken. Henk Grol kan uren over judo praten. Enige eigenzinnigheid is hem niet vreemd. Toen hij zich laatst op het EK liet verrassen, had hij de steen snel gevonden. Het was hemzelf.

  Wilt u met dit stukje zeggen dat JKdJ u gewoon te slim af is voor uw portefeuille?

  Ik ben oprecht geïnteresseerd in hoe u met uw portefeuille judoot in deze wereld met al z’n leiders die in uw visie naar het lijkt minder geheugen hebben dan een ezel. Die list van de analist, toch?

  Long: Maxy en Conn, sinds vorig jaar december

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: